สุรินทร์ แหล่งท่องเที่ยวของ สุรินทร์

สุรินทร์ แหล่งท่องเที่ยวของ สุรินทร์

สุรินทร์ วัดบูรพาราม แหล่งท่องเที่ยวที่ศักดิ์สิทธิ์

สุรินทร์ วัดบูรพาราม แหล่งท่องเที่ยวที่ศักดิ์สิทธิ์ วัดบูรพาแห่งนี้ เป็นวัดที่เก่าแก่ประมาณ 200 ปี