ศรีสะเกษ ต้องนึกถึงที่จะมาเที่ยว เขาพระวิหาร

ศรีสะเกษ ต้องนึกถึงที่จะมาเที่ยว เขาพระวิหาร   เขาวิหารสมัยแต่ก่อนเป็นสถานที่ศักสิทธิ์มาก ๆ กันเลยล่ะ แต่สมัยนี้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยว ที่ศึกษาประวัติไปแล้วล่ะ ถ้าใครที่กำลังจะหาที่เที่ยวอยู่ล่ะก็ต้องมาเที่ยว ที่เขาพระวิหารกันได้เลย เพราะว่าที่นี่เป็นแหล่งที่นักท่องเที่ยวจำนวนมากมาเที่ยว และมาถ่ายรูปกันที่นี่เป็นจำนวนมากเลยล่ะ และยังมีวิว ให้ได้ดูกันอีกด้วย ถ้าใครที่สน

ศรีสะเกษ ต้องนึกถึงที่จะมาเที่ยว เขาพระวิหาร

ศรีสะเกษ ต้องนึกถึงที่จะมาเที่ยว เขาพระวิหาร

ศรีสะเกษ ต้องนึกถึงที่จะมาเที่ยว เขาพระวิหาร

ศรีสะเกษ ต้องนึกถึงที่จะมาเที่ยว เขาพระวิหาร

ศรีสะเกษ ต้องนึกถึงที่จะมาเที่ยว เขาพระวิหาร

ศรีสะเกษ ต้องนึกถึงที่จะมาเที่ยว เขาพระวิหาร

ศรีสะเกษ ต้องนึกถึงที่จะมาเที่ยว เขาพระวิหาร

ศรีสะเกษ ต้องนึกถึงที่จะมาเที่ยว เขาพระวิหาร

ศรีสะเกษ ต้องนึกถึงที่จะมาเที่ยว เขาพระวิหาร

ศรีสะเกษ ต้องนึกถึงที่จะมาเที่ยว เขาพระวิหาร

ศรีสะเกษ ต้องนึกถึงที่จะมาเที่ยว เขาพระวิหาร

ศรีสะเกษ ต้องนึกถึงที่จะมาเที่ยว เขาพระวิหาร

ศรีสะเกษ ต้องนึกถึงที่จะมาเที่ยว เขาพระวิหาร

ศรีสะเกษ ต้องนึกถึงที่จะมาเที่ยว เขาพระวิหาร

ศรีสะเกษ ต้องนึกถึงที่จะมาเที่ยว เขาพระวิหาร

ศรีสะเกษ ต้องนึกถึงที่จะมาเที่ยว เขาพระวิหาร

ศรีสะเกษ ต้องนึกถึงที่จะมาเที่ยว เขาพระวิหาร

ศรีสะเกษ ต้องนึกถึงที่จะมาเที่ยว เขาพระวิหาร

ศรีสะเกษ ต้องนึกถึงที่จะมาเที่ยว เขาพระวิหาร

ศรีสะเกษ ต้องนึกถึงที่จะมาเที่ยว เขาพระวิหาร