สุดยอดที่เที่ยว อำนาจเจริญ ห้ามพลาด

สุดยอดที่เที่ยว อำนาจเจริญ ห้ามพลาด ใครมาที่นี้ไม่แวะไม่ได้ เพราะทำไหม มาดูกันเลย 

ที่ท่องเที่ยว ที่นี้เป็นที่ขึ้นชื่อที่เป็น ที่เที่ยวที่แรกๆ เลยก็ว่าได้ ไม่เชื่อเราจะนำเพื่อนๆที่เป็น ที่ั้ง เด็ก ผู้ใหญ่ ที่ชอบมาทำบูญเข้าวัด อย่างที่จะทำให้จิตใจ เย็นสบายกาย สบายใจ

ก็ต้องพลาดที่เราจะไป ที่นี้ วันนี้ ไม่ได้เลย นะเพื่อนๆ  ถ้าอย่างนั้นมาพร้อมกับเราได้เลย นมัสการ พระคุณเจ้า ตามที่ต่างๆกันได้เลย

สุดยอดที่เที่ยว อำนาจเจริญ ห้ามพลาด

สุดยอดที่เที่ยว อำนาจเจริญ ห้ามพลาด

สุดยอดที่เที่ยว อำนาจเจริญ ห้ามพลาด

สุดยอดที่เที่ยว อำนาจเจริญ ห้ามพลาด

สุดยอดที่เที่ยว อำนาจเจริญ ห้ามพลาด

สุดยอดที่เที่ยว อำนาจเจริญ ห้ามพลาด

สุดยอดที่เที่ยว อำนาจเจริญ ห้ามพลาด

สุดยอดที่เที่ยว อำนาจเจริญ ห้ามพลาด

สุดยอดที่เที่ยว อำนาจเจริญ ห้ามพลาด

สุดยอดที่เที่ยว อำนาจเจริญ ห้ามพลาด

สุดยอดที่เที่ยว อำนาจเจริญ ห้ามพลาด

สุดยอดที่เที่ยว อำนาจเจริญ ห้ามพลาด

สุดยอดที่เที่ยว อำนาจเจริญ ห้ามพลาด

สุดยอดที่เที่ยว อำนาจเจริญ ห้ามพลาด

สุดยอดที่เที่ยว อำนาจเจริญ ห้ามพลาด

สุดยอดที่เที่ยว อำนาจเจริญ ห้ามพลาด

สุดยอดที่เที่ยว อำนาจเจริญ ห้ามพลาด

เพื่อนมากราบ ไหว้ กันนะ เพราะว่าที่นี้เป็น แหล่งที่เรียก ได้เเลย ว่า  ขออย่างไรจะได้สิ่งนั้น เลย ที่เดียว

ลองมาดูกันนะ